Doprava

  • Vnitrostátní i mezinárodní doprava -   kamiony 33 palet  24 t lowdeck                         
                                                                   
                                                                    velkoobjemová lehkotonážní souprava Iveco 32 palet
                                                                    
                                                                    dodávka 7 palet

 

  • kontakt: Libánský Martin, tel: +420 608 518 358