... zemědělské produkty, agroslužby, finanční služby, doprava ...


Doprava

  • Vnitrostátní i mezinárodní doprava - od dodávky, přes

     velkoobjemové lehkotonážní soupravy Iveco až po kamion 24t


  • kontakt: Libánský Martin, tel: +420 608 518 358